Az alaşımlı ve alaşımsız çelikler ortama bağlı olarak hızla paslanır yahut kimyasal aşınmalara uğrarlar. Tahribattan ve paslanmadan korunmak amaçlı boyar maddeler kullanılması veya ilave önlemler istenen korumayı sağlamayabilir. Bu gibi durumlar için paslanmaz çeliklerin seçimi önem taşır.

İçerdiği Cr, Si ve Al gibi elementler, oksijenle birleşerek, çok ince, yoğun ve yapışkan bir oksit filmi tabakası oluştururlar. Bu tabaka paslanma oluşumunu engeller. Bir malzemenin paslanmaya karşı dayanımlı olarak tanımlanabilmesi için her m2 için malzeme kaybının 2.4 gr’dan az olması gerekir.

Paslanma olayı sadece çeliğin alaşım durumuyla ilgili değildir. Parçaların talaşlı işlem özellikleri de paslanma konusunda önemlidir. Örneğin; yüzeyi hassas taşlanmış bir parçanın paslanma oranı, kötü yüzey kalitesine sahip bir parçanın paslanma oranından daha düşüktür.

Paslanmaz Çeliklerin Sınıflandırılması;
-Krom Çelikler,
-Krom-Nikel Çelikler
-Krom-Mangan Çelikler
-Çok Fazlı Çelikler

Krom Çeliklerinin korozyon dayanımı,birinci planda krom miktarına bağlıdır.Genellikle %13-17 arasında Krom içerirler

Krom-Nikel Çelikler %13-21 Krom , %5-20 Nikel ve %0,02-0,16 arasında Karbon içerirler.Nikel ilavesiyle korozyon dayanımları daha fazlalaşır.

Krom-Mangan Çelikler ;Krom- nikel çeliklerinin kullanımına paralel olarak özel durumlarda kullanılabilirler.X 12 MnCR18 12 çeliği -180 dereceye kadar olan sıcaklıklarda kulanılabilir.